Kontakt oss

Frivillighetens hus
Byfogd Sandbergs gate 5
1532 Moss
TLF: 40767870
kontor@homestartmoss.no
Koordinator: Ingvild Vatne

Kontaktskjema

Siste nytt

Velkommen til oss!

Har du lyst til å bli familiekontakt hos Home-Start eller trenger du en håndsrekning av en frivillig?

Vi har mange familier som venter på en voksen person som kan være til støtte og hjelp!

For å bli familiekontakt må du gå på et innholdsrikt kurs, ta kontakt med oss for mer informasjon. Neste kurs starter våren 2019.  Det er helt uforpliktende, og ta gjerne kontakt med oss for en prat.

Alt du trenger er lyst til å  bruke 2-4 timer til givende frivillighet i uka.  Vi trenger deg!

Home-Start startet i Moss 1 oktober 2011. Vi er et supplement til det offentlige hjelpetilbudet, hvor hjelpen tilbys i form av regelmessig kontakt som utføres av frivillige (familiekontakter) ca 2-4 timer i uken. Familier som ønsker hjelp må minst ha ett barn under skolepliktig alder.

Home-start er et lavterskeltilbud der familiene selv tar kontakt med koordinator og melder sine behov. Vårt hovedfokus er at hverdagen med små barn er gode, men travle og at det av og til er små forskjeller som kan gjøre at vi mestrer hverdagen bedre.
-Enten man trenger en å snakke med, praktisk hjelp, råd i oppdragelse av barn/ en støttespiller, leksehjelp, eller hjelp til å utvide sitt sosiale nettverk gjennom samvær med andre.

Home-Start+

Det har vært et krav om at familier som ønsker hjelp må ha minst ett barn under skolealder. Vi opplever stor pågang fra foreldre og hjelpeapparatet, som etterspør bistand til familier som ikke har barn under skolealder, og HSF Moss har blitt valgt ut som én av 4 avdelinger som skal gjennomføre et 3-årig pilotprosjekt kalt Home-Start+. Prosjektet retter seg mot familier som har minst ett barn mellom 6-16 år.

Det skal på bakgrunn av dette gjennomføres et pilotprosjekt med mål om at alle HSF avdelinger i fremtiden skal kunne tilby hjelp til familier med barn opp til 16 år.

HSF Moss har fått kr 1 mill i støtte fra Sparebank1 Stiftelsen Østfold Akershus til en 40 % koordinatorstilling til dette.

Om avdelingen

I Moss er Home-Start Familiekontakten etablert gjennom Moss og Omegn kvinneråd. Våren 2017 flyttet vi til nye lokaler i Frivillighetens hus på Høienhald, Byfogd Sandbergs gate 5. Vi holder til sammen med Moss Frivilligsentral, Eldreliv og mange andre frivillige organisasjoner. Home-Start Familiekontakten Moss er økonomisk støttet av Moss kommune.

Ingvild Vatne og Therese Lerstad er koordinatorer for Home-Start i Moss. Ta gjerne kontakt for en prat!  

Ingvild: kontor@homestartmoss.no, Tlf: 40 76 78 70 

Therese: therese@homestartmoss.no, Tlf 40 55 67 70                                                                         

For mer informasjon om Home-Start Familiekontakten, se vår nasjonale hjemmeside:   https://home-start-norge.no/