Kontakt oss

Frivillighetens hus
Byfogd Sandbergs gate 5
1532 Moss
TLF: 40767870
kontor@homestartmoss.no
Koordinator: Ingvild Vatne

Kontaktskjema

Siste nytt

Hvordan kan jeg bli en familiekontakt?

Neste kurs i Moss blir våren 2019.  Ta kontakt for mer informasjon, eller for å melde deg på!

 • du har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeide med barn
 •  har tid og lyst til å besøke en familie 2-4 timer pr. uke
 • du er en ansvarsfull og lyttende person
 • du får et 24 - 30 timers forberedelseskurs og god oppfølging og veiledning så lenge du er familiekontakt.  Temaer på kurset er bl.a:   
  • verdier og holdninger.
  • taushetsplikt.
  • kommunikasjon.
  • engasjement og grenser som frivillig.

”Hun er en fantastisk mamma for sine tre barn. Jeg har lært å se dagens familier fra en annen side...”

Hvem er familiekontakter ?

 • det er stor spredning i bakgrunn og alder
 • alle har tid og lyst til å være sammen med en barnefamilie regelmessig
 • de har foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
 • de aller fleste er i fullt arbeid, noen arbeider deltid eller er pensjonister
 • gleden ved å være frivillig gjennom Home-Start Familiekontakten, gjør at flere og flere melder seg på kursene våre!

Alle frivillige leverer politiattest og taushetserklæringsskjema.

Hva får familien hjelp og støtte til?

 • familien har stor nytte av en samtalepartner i deres dagligliv
 • familiene har minst ett barn under 16 år, og har behov for en lyttende voksenperson
 • praktisk hjelp til ulike oppgaver
 • informasjon om andre aktuelle tilbud for familien i deres nærmiljø

”Jeg får mye mer igjen enn det jeg gir...”

 • Du blir regelmessig invitert til faglige og sosiale arrangementer.
 • Du blir en del av et nasjonalt og internasjonalt nettverk av frivillige, vi har 36 avdelinger i Norge og finnes nå i 22 land.

Vi starter uforpliktende forberedelseskurs når det er nok påmeldte, ta kontakt for en prat. Du velger selv når og hvordan familiekontakt du vil være. Kanskje dine erfaringer kan komme noen andre til nytte?