Kontakt oss

Frivillighetens hus
Byfogd Sandbergs gate 5
1532 Moss
TLF: 40767870
kontor@homestartmoss.no
Koordinator: Ingvild Vatne

Kontaktskjema

Siste nytt

Til foreldre

Hverdagen med barn hjemme er gode, men travle.  Av og til er det bare de små forskjellene som gjør at vi mestrer hverdagen bedre.
” Å vite at hun ville besøke meg fikk meg til å komme gjennom dagene...”

Home-Start Familiekontakten kan tilby:

 • et menneske å snakke med som deler dine gleder og sorger
 • en voksen person med foreldreerfaring eller erfaring fra arbeid med barn
 • en pustepause i hverdagen
 • besøk i hjemmet hver uke, 2-4 timer
 • familiekontakten er i utgangspunktet knyttet til familien i et halvt år

Hvilke familier kan få hjelp?

 • med minst ett barn under 16 år
 • ønsker selv en familiekontakt
 • mangler familie eller andre støttespillere
 • trenger råd i oppdragelsen av barn
 • ønsker praktisk hjelp til å få gode hverdager
 • med kronisk syke barn eller barn med nedsatt funksjonsevne

Kan jeg stole på familiekontakten?

 • alle som ønsker å bli en familiekontakt må gjennomføre 24 -30 timers forberedelseskurs
 • koordinator som leder avdelingen velger familiekontakt ut fra dine ønsker å behov
 • familiekontakten har taushetsplikt
 • familiekontaktene må levere politiattest

” Familiekontakten hjalp meg til å glemme mine bekymringer for en stund...”
” Å søke hjelp er intet svakhetstegn. Det er å vise styrke."

 "I alle mennesker finnes en kjerne av redsel, usikkerhet og sorg.  Å våge å erkjenne dette er et tegn på sunnhet."